Jag arbetar för tillfälet mest med fortbildning av slöjdare och pedagoger men håller en del kurser riktade mot allmänheten.

 

Kurser under 2018
Anmälan sker via respektive organisation, jag tar alltså inte själv emot anmälningar till kurserna.
Jag svara dock gärna på frågor om kurserna och kan hjälpa till med kontaktinformation till arrangörerna.

Nääs, Studieförbundet vuxenskolan i Lerum
2 & 3/6 Tovade fällar. Det är två endagskurser.
18 & 19/8 Tovade fällar. Det är två endagskurser.